targeted therapy 2015 app icon

Download the app

Or search “NVMO” in your Apple App or Google Play store.

Targeted Therapy

31 Mar 2015Amsterdam, The Netherlands

De NVMO organiseerde op dinsdag 31 maart 2015 in het WTC in Amsterdam de 9e Nascholing Targeted Therapy.
Nieuwe ontwikkelingen bij immunotherapie, mammacarcinoom, oesofaguscarcinoom en maagcarcinoom passeerden de revue. Verder kwam casuïstiek op het gebied van mammacarcinoom, melanoom, oesofaguscarcinoom en CPCT aan bod.
Ook werd uitgebreid stilgestaan bij liquid biopsies for personalized treatment en pharmacogenomics. Verder hield dr. Marc van de Wetering (Hans Clevers Research Group, Hubrecht Instituut, Utrecht) een lezing over organoïden.
Prof. dr. Henk Verheul (VUmc, Amsterdam) en dr. Els Witteveen (UMC Utrecht) stelden ook dit jaar het programma samen.