therapie op maat 2015 app icon

Download the app

Or search “NVMO” in your Apple App or Google Play store.

Therapie op maat

5 – 6 Feb 2015Arhem, The Netherlands

Hierbij presenteren wij u het programma van het zesde multidisciplinaire “Therapie Op Maat” (TOM) congres van de NVCO, NVMO en NVRO, verenigd in SONCOS. Het congres zal plaatsvinden op (4), 5 en 6 februari 2015 in Hotel Papendal te Arnhem.

De afgelopen jaren is het deelnemersaantal opgelopen tot ruim 400 in 2013 en werden de bijeenkomsten door u zeer positief beoordeeld. Dit onderstreept het belang van deze multidisciplinaire bijeenkomst en we hopen u ook nu weer te mogen ontmoeten. De programmering van het zesde TOM congres is opnieuw gevarieerd en gebaseerd op thema’s uit de dagelijkse oncologische praktijk. Het mammacarcinoom en rectumcarcinoom zijn, als bij uitstek multidisciplinaire tumorsoorten, terugkerende programmaonderdelen. Dit jaar willen we in de sessie ”Oncologische zorg in 2020: zorg online?” stilstaan bij de toenemende digitalisering in de oncologische zorg. Onder begeleiding van Tom van ’t Hek zal er worden gediscussieerd over de potentie en valkuilen van social media en online (zelf)zorg.