Conference Compass NVvP society app

Download the app

Or search “NVvP Verenigingsapp” in your Apple App or Google Play store.

Voorjaarscongres 2017
VJC 2017 NVvP

5 – 7 April 2017| Maastricht, Netherlands

THEMA 2017: VEERKRACHT

Veerkracht is een dynamisch begrip. Het gaat over ons vermogen om druk te hanteren en de vaardigheid van herstellen. Hoe belangrijk is sociale steun daarbij? En welke rol is weggelegd voor de biologie en de psychotherapie?
Het Voorjaarscongres 2017 duurt 3 dagen (woensdag 5 april  t/m vrijdag 7 april 2017) en over de dagen verdeeld vinden meerdere parallelssies plaats bestaande uit Symposia, Workshops, Discussiegroepen en Postersessies.